Regulamin sklepu i usług UnitedCraft Premium

Regulamin serwera Minecraft:

§1. Informacje ogólne

1. Administracja - osoby posiadające jedną z następujących rang:

2. Dozwolone modyfikacje - modyfikacje umożliwiające rzeczy niewykraczające poza poniżej wskazany zakres lub wskazane z nazwy:

3. Zakazane jest korzystanie z paczek zasobów, modyfikacji oraz hacked client'ów dających przewagę nad innymi graczami, przykładowo takich jak:

Wurst, Aristois, MatHax, Sigma, X-ray, Meteor, Inertia, Ares, Baritone, Anti-Knockback, Nuker, FastBreak, Jesus, KillAura, Aimbot, AutoFish, Huzuni, FlyHack, Reach oraz wszystkich modyfikacji wchodzących w skład paczek zasobów.

4. Gracz może posiadać na swoim urządzeniu AutoClicker’a, zabronione natomiast jest jego używanie na serwerze. Zabronione jest korzystanie z DragClick’a, Butterfly Click’a oraz używanie oprogramowania wspomagającego obsługę myszy lub klawiatury. Powyższe karane będzie automatycznie.

5. Doszukiwanie się sposobów umożliwiających uniknięcie kary oraz wykorzystywanie luk w regulaminie jest równoznaczne z nałożeniem blokady konta.

§2. Kary

1. Kary nadawane są indywidualnie, zgodnie z wewnętrznym taryfikatorem.

2. Obowiązujące kary:

§3. Odwołania

1. Każdy gracz ma prawo do odwołania się od:

2. Odwołanie należy złożyć na odpowiednim kanale serwera Discord.

§4. Wiadomości tekstowe

1. Na czacie zakazuje się:

2. Administracja nie ingeruje w treść wiadomości prywatnych poza wyjątkami:

§5. Zasady gry

1. Zabrania się:

2. Ustalenia:

§6. Postanowienia końcowe

1. Poprzez rejestrację na serwerze gracz: