Regulamin serwera Minecraft

§1. Informacje ogólne

1. Administracja - osoby posiadające jedną z następujących rang:

2. Dozwolone modyfikacje - modyfikacje umożliwiające rzeczy niewykraczające poza poniżej wskazany zakres lub wskazane z nazwy:

3. Zakazane jest korzystanie z paczek zasobów dających przewagę nad innymi graczami.

4. Doszukiwanie się sposobów umożliwiających uniknięcie kary oraz wykorzystywanie luk w regulaminie jest równoznaczne z nałożeniem blokady konta.

§2. Kary

1. Kary nadawane są indywidualnie, zgodnie z taryfikatorem.

2. Obowiązujące kary:

§3. Odwołania

1. Każdy gracz ma prawo do odwołania się od:

2. Odwołanie należy złożyć na odpowiednim kanale serwera Discord.

§4. Wiadomości tekstowe

1. Na czacie zakazuje się:

2. Administracja nie ingeruje w treść wiadomości prywatnych poza wyjątkami:

§5. Zasady gry

1. Zabrania się:

2. Ustalenia:

§6. Postanowienia końcowe

1. Poprzez rejestrację na serwerze gracz: