Regulamin sklepu i usług UnitedCraft Premium

Regulamin serwera Minecraft:

§1. Informacje ogólne

1. Administracja - osoby posiadające jedną z następujących rang:

2. Dozwolone modyfikacje – modyfikacje, które umożliwiają wykonanie przez gracza akcji niewykraczających poza wskazany zakres oraz modyfikacje, które zostały wskazane z nazwy:

3. Zakazane jest korzystanie z paczek zasobów, modyfikacji oraz klientów dających przewagę nad innymi graczami, takich jak (przykłady niedozwolonych): Aimbot, Anti-Knockback, Ares, Aristois, Baritone, FastBreak, FlyHack, Huzuni, Inertia, MatHax, Meteor, Reach, Sigma, Nuker, Wurst oraz X-Ray.

4. Gracz może posiadać na swoim urządzeniu oprogramowanie wspomagające obsługę myszy lub klawiatury, jednak używanie go na serwerze jest zabronione i karane automatycznie bez możliwości odwołania.

§2. Kary

1. Kary nadawane są indywidualnie, zgodnie z wewnętrznym taryfikatorem.

2. Obowiązujące kary:

§3. Odwołania

1. Każdy gracz ma prawo do odwołania się od wymierzonych kar na serwerze. Wyjątkiem natomiast są kary opatrzone komentarzem informującym o braku możliwości odwołania w przypadkach określonych niniejszym regulaminem.

2. Odwołanie należy złożyć na odpowiednim kanale serwera Discord.

§4. Wiadomości tekstowe

1. Na czacie zakazuje się:

2. Administracja nie ingeruje w treść wiadomości prywatnych poza wyjątkami, gdy:

§5. Zasady gry

1. Zabrania się:

2. Ustalenia:

§6. Postanowienia końcowe

1. Poprzez rejestrację na serwerze gracz:

2. Wyszukiwanie sposobów i wykorzystywanie luk w regulaminie w celu uniknięcia kary może zostać ukarane blokadą konta,

3. Wiadomości są zawsze dostępne do wglądu przez właściciela UnitedCraft.